Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Płatności elektroniczne realizuje

 


 

Polecane produkty

Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta
Cena: 30,00 zł
egz.

Praca określa wzorzec badań urbanizacji przestrzennej strefy podmiejskiej polskiego miasta. Istotą prezentowanego tu podejścia badawczego jest poszerzenie dotychczasowego zakresu badań geograficznych (fizjonomicznych i morfologicznych) mieszczących się w naukowym nurcie nazywanym w literaturze urbanizacją przestrzenną (lub przestrzennym aspektem urbanizacji) o te z zakresu urbanistyki. Zaproponowane w pracy metody i narzędzia pozwalają na analizę wielokryterialną w bardzo szczegółowej skali przestrzennej (osiedla wiejskiego – zbioru osiedli – fragmentu/ów strefy).

Kulturowe wymiary krajobrazu. Antropologiczne studium recepcji przyrody na prowincji: od teorii do empirii Kulturowe wymiary krajobrazu. Antropologiczne studium recepcji przyrody na prowincji: od teorii do empirii
Cena: 24,00 zł
egz.

Głównym celem książki jest etnograficzny opis kulturowych form recepcji przyrody obecnych wspołcześnie na polskiej prowincji.

Geografia gospodarcza. Przewodnik do ćwiczeń Geografia gospodarcza. Przewodnik do ćwiczeń
Cena: 24,00 zł
egz.

Przewodnik do ćwiczeń jest przeznaczony dla studentów geografii oraz gospodarki przestrzennej, a także innych kierunków ekonomicznych bądź technicznych, realizujących kurs z zakresu geografii gospodarczej, przede wszystkim na studiach I stopnia. Będzie on również pomocny dla pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących ćwiczenia z tego zakresu.

Ludzie nauki w czasach najtrudniejszych. Wspomnienia o przyrodnikach Ludzie nauki w czasach najtrudniejszych. Wspomnienia o przyrodnikach
Cena: 48,00 zł
egz.

 Polscy zesłańcy pionierami na Syberii, strażnik z Auschwitz zapalonym ornitologiem, „papież ornitologów”, który przeżył dwie wojny światowe, przyrodnicy różnych narodów jako więźniowie niemieckich obozów śmierci, sowieckich łagrów, jako domniemani szpiedzy, fałszerze i mitomani, ofiary reżimów totalitarnych Europy i Azji, karierowicze wykorzystujący sytuację polityczną, pasjonaci prowadzący badania naukowe wbrew wszelkim przeciwnościom, ludzie zwykli, ale niezłomni, ludzie znani, ale nie pozbawieni słabości, niektórzy o nieczystych rękach, inni potrafiący zachować godność i człowieczeństwo w najtrudniejszej próbie.

Oto bohaterowie pasjonującej opowieści o poplątanych losach przyrodników i ornitologów w obliczu totalitaryzmów XX wieku, która ukazuje, jak wielki, często zgubny wpływ na rozwój nauki wywierać może sytuacja polityczna, oraz jak wielka bywa siła ludzkiego charakteru, która pozwala ocalić osiągnięcia nauki od całkowitego zniszczenia mimo ekstremalnych okoliczności. 

 

Życie miasta: studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy Życie miasta: studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy
Cena: 35,00 zł
egz.

Autorzy pracy patrzą na miasto jako środowisko życia mieszkańców analizując ich aktywność z uwzględnieniem rytmów życia (dziennych, całodobowych, tygodniowych, miesięcznych, rocznych a nawet wieloletnich). Przyjmują, że nakładające się na siebie rytmy życia mieszkańców składają się na proces, który można nazwać życiem miasta i w którym, w zależności od stopnia zharmonizowania i zsynchronizowania podsystemów, może istnieć koegzystencja lub konflikty. Jest to ujecie oryginalne, niemające wyraźnego odzwierciedlenia w istniejącej literaturze przedmiotu, a przy tym nośne naukowo i wyraźne poznawczo.

Proces rewitalizacji miast i gmin aglomeracji poznańskiej. Planowanie i zarządzanie Proces rewitalizacji miast i gmin aglomeracji poznańskiej. Planowanie i zarządzanie
Cena: 35,00 zł
egz.

Autor omawia procesy planowania rewitalizacji – podstawą jest analiza kilkudziesięciu dokumentów: strategii rozwoju, programów rozwoju lokalnego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, programów rewitalizacji, planów odnowy miejscowości. Charakteryzuje obszary wyznaczone do rewitalizacji w aglomeracji poznańskiej, omawia procesy zarządzania rewitalizacją, w tym własne wartościowe schematy.

  • nowość
Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu
Cena: 99,00 zł
egz.

Dwujęzyczna publikacja jest pierwszym tego typu całościowym opracowaniem nie tylko o profilu geomorfologicznym, ale także ogólnogeograficznym dla wszystkich polskich stacji polarnych na Spitsbergenie. Monografia wydana jest jako dzieło 66 autorów, w formacie A4 zawierająca 15 rozdziałów (w tym 5 rozdziałów tzw. regionalnych o polskich stacjach polarnych) na 456 stronach, 213 kolorowych rycin i fotografii, 12 tabel, potężną liczbę pozycji bibliograficznych.

Kulturowe przestrzenie dźwięku Kulturowe przestrzenie dźwięku
Cena: 24,00 zł
egz.

Dźwięk może być odbierany przez nas jako pożądany, niechciany, kłopotliwy czy wstydliwy. Może być naturalny, produkowany i reprodukowany. Może byc zwiastunem przemocy bądź wycofania... Jest fenomenem, z którym obcujemy na co dzień, zarówno w kontekście przyrodniczym, jak i kulturowym.

Obiekty, struktury i procesy przestrzenne. Analiza fraktalna Obiekty, struktury i procesy przestrzenne. Analiza fraktalna
Cena: 39,00 zł
egz.

W książce zostały przedstawione główne kierunki zastosowania analizy fraktalnej w gospodarce przestrzennej. Są to: zagadnienia dokładnego wyznaczania wymiaru fraktalnego w przypadku obiektów liniowych o bardzo nieregularnych kształtach, rola heksagonów i krat heksagonalnych w planowaniu przestrzennym i urbanistyce, związek pomiędzy geometrią fraktalną a Składnią Przestrzeni (Space Syntax), dynamiczne modelowanie złożonych systemów przestrzennych oraz zagadnienie identyfikacji atraktorów grawitacyjnych miast. Atraktory grawitacyjne miast są oryginalnym dorobkiem tej pracy i stanowią źródło inspiracji do dalszych badań.

Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych
Cena: 44,00 zł
egz.

Redakcja: Jerzy Jonczak, Wacław Florek

  • nowość
Kultura cybernetyczna i jakość Kultura cybernetyczna i jakość
Cena: 30,00 zł
egz.

Począwszy od analizy pojęcia cyberkultury i cybernetyki, autor prowadzi czytelnika przez świat sieci i internetu, który tylko z pozoru jest nam dobrze znany. Na stronach tej publikacji poznajemy różne aspekty techniki i technicyzacji oraz ich zaskakujące zastosowania w codzienności, mass mediach, modzie oraz w sztuce współczesnej.

  • nowość
Czynniki kształtujące zmiany liczebności pospolitych ptaków Polski w latach 2000–2012 Czynniki kształtujące zmiany liczebności pospolitych ptaków Polski w latach 2000–2012
Cena: 25,00 zł

Nadrzędnym celem opracowania jest analiza trendów pospolitych ptaków krajowych nastawiona na ilościowy opis podstawowych wzorców zmienności i próbę identyfikacji czynników ekologicznych kztałtujących obserwowaną zmienność międzygatunkową.

Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich
Cena: 49,00 zł
egz.

Autor: Joanna Kosmaczewska

Punktem wyjścia do rozważań teoretycznych było odniesienie turystyki do rozwoju obszarów wiejskich oraz określenie jej znaczenia w rozwoju wielofunkcyjnym. Zaproponowano autorską typologię gmin, która następnie stała się podstawą do weryfikowania przedstawionych w pracy hipotez. Określono zależności między czynnikami opisującymi typ gminy a rozwojem turystyki, wskazując przy tym czynniki te jako determinantę rozwoju turystyki. Zaprezentowano empiryczną ilustrację ekonomicznych efektów rozwoju turystyki w poszczególnych typach gmin. Ukazano turystykę jako bodziec zróżnicowanych w poszczególnych typach gmin zmian strukturalnych obserwowanych w lokalnej gospodarce. W podsumowaniu zamieszczono konkluzje dotyczące całości pracy oraz jej aplikacyjności.

Morasko. Największy deszcz meteorytów żelaznych w Europie środkowej Morasko. Największy deszcz meteorytów żelaznych w Europie środkowej
Cena: 40,00 zł
egz.

Wg National Geographic Polska naukowe odkrycie roku 2012.

Dwujęzyczna (polsko-angielska) publikacja prezentująca najnowsze dane i wyniki badań jednego z największych deszczów meteorytów żelaznych w Europie. Opisuje także znaleziony w październiku 2012 roku 300-kilogramowy meteoryt Memorss, czwarty największy meteoryt żelazny znaleziony w Europie. W zamieszczonej na końcu książki galerii barwnych fotografii na ponad dwudziestu stronach zaprezentowano historię odkryć meteorytu moraskiego, a także przygotowanie wydobytych meteorytów do badań i ekspozycji. 

Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej
Cena: 35,00 zł
egz.

Celem pracy jest identyfikacja i analiza przemian zachodzących w systemie transportowym ukazanym na tle zmian przestrzennych i funkcjonalnych charakterystycznych dla dużej aglomeracji miejskiej, jaką jest aglomeracja poznańska. Problematyka transportu aglomeracyjnego analizowana jest w nawiązaniu do podejścia systemowego.

  • nowość
Zróżnicowanie struktury handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym oraz konkurencyjnośc eksportowa regionów Zróżnicowanie struktury handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym oraz konkurencyjnośc eksportowa regionów
Cena: 30,00 zł
egz.

O pozycji regionu w Unii Europejskiej decyduje m.in. zdolność do sprzedaży na rynki zagraniczne. Tym samym konieczne staje się prowadzenie analiz, które pozwalają określić zróznicowanie kierunków geograficznych i struktury towarowej handlu zagranicznego polskich regionów oraz ocenić konkurencyjność eksportową tych regionów. Wyniki takich kompleksowych badań zawiera niniejsza książka.

  • nowość


Kontakt:

Bogucki Wydawnictwo Naukowe
ksiegarnia@bogucki.com.pl
tel. +48 61 833 65 80
ul. Górna Wilda 90
61-576 Poznań

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Click Shop | Hosting home.pl