Płatności elektroniczne realizuje

 


 

Polecane produkty

Zamek Królewski w Poznaniu. Historia i restytucja Zamek Królewski w Poznaniu. Historia i restytucja
Cena: 35,00 zł
egz.

Pięknie wydana z inicjatywy Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu książka-album opisuje historię Zamku Królewskiego w Poznaniu od jego początków za czasów króla Przemysła II do współczesności oraz projekty i realizację jego odbudowy, a także kontrowersje z tym związane. Pozycja bogato ilustrowana rysunkami i zdjęciami historycznymi oraz kilkudziesięcioma fotografiami albumowymi autorstwa Karola Budzińskiego i Marka Kaczmarczyka. Wśród autorów m.in. Włodzimierz Łęcki, Jacek Wiesiołowski, Hanna Kóćka-Krenz, Andrzej Zarzycki.

O poznawaniu innych umysłów. Wokół kognitywistycznych badań nad poznaniem społecznym O poznawaniu innych umysłów. Wokół kognitywistycznych badań nad poznaniem społecznym
Cena: 36,00 zł
egz.

Trzy zagadnienia – poznawanie innych umysłów, funkcje poznania społecznego oraz warstwowa struktura poznania społecznego – tworzą oś tematyczną niniejszej książki. Jej celem jest wykazanie, że poznawanie innych umysłów stanowi integralną część poznania społecznego, jest realizowane wielowarstwowo za pomocą elementarnych i bardziej złożonych aktów poznawczych oraz pozwala na rozumienie działań i postaw innych jednostek w celu wypracowania adekwatnej reakcji na ich posunięcia.

Życie miasta: studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy Życie miasta: studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy
Cena: 35,00 zł
egz.

Autorzy pracy patrzą na miasto jako środowisko życia mieszkańców analizując ich aktywność z uwzględnieniem rytmów życia (dziennych, całodobowych, tygodniowych, miesięcznych, rocznych a nawet wieloletnich). Przyjmują, że nakładające się na siebie rytmy życia mieszkańców składają się na proces, który można nazwać życiem miasta i w którym, w zależności od stopnia zharmonizowania i zsynchronizowania podsystemów, może istnieć koegzystencja lub konflikty. Jest to ujecie oryginalne, niemające wyraźnego odzwierciedlenia w istniejącej literaturze przedmiotu, a przy tym nośne naukowo i wyraźne poznawczo.

Lech Poznań Kronika 2013/2014 Lech Poznań Kronika  2013/2014
Cena: 35,00 zł
egz.

Kronika po raz 11. W zmienionej szacie graficznej, ale wciąż wyczerpująca informacja o minionym sezonie. Pełne statystyki. 300 kolorowych zdjęć z boiska i trybun.

Dla kibica Kolejorza pozycja obowiązkowa.

Zachęcamy do zakupu starszych kronik w specjalnej cenie jako uzupełnienie kolekcji.Lech Poznań Kronika 2013/201

Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta
Cena: 30,00 zł
egz.

Praca określa wzorzec badań urbanizacji przestrzennej strefy podmiejskiej polskiego miasta. Istotą prezentowanego tu podejścia badawczego jest poszerzenie dotychczasowego zakresu badań geograficznych (fizjonomicznych i morfologicznych) mieszczących się w naukowym nurcie nazywanym w literaturze urbanizacją przestrzenną (lub przestrzennym aspektem urbanizacji) o te z zakresu urbanistyki. Zaproponowane w pracy metody i narzędzia pozwalają na analizę wielokryterialną w bardzo szczegółowej skali przestrzennej (osiedla wiejskiego – zbioru osiedli – fragmentu/ów strefy).

Proces rewitalizacji miast i gmin aglomeracji poznańskiej. Planowanie i zarządzanie Proces rewitalizacji miast i gmin aglomeracji poznańskiej. Planowanie i zarządzanie
Cena: 35,00 zł
egz.

Autor omawia procesy planowania rewitalizacji – podstawą jest analiza kilkudziesięciu dokumentów: strategii rozwoju, programów rozwoju lokalnego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, programów rewitalizacji, planów odnowy miejscowości. Charakteryzuje obszary wyznaczone do rewitalizacji w aglomeracji poznańskiej, omawia procesy zarządzania rewitalizacją, w tym własne wartościowe schematy.

Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce
Cena: 36,00 zł
egz.

Ksiązka jest wartościową monografią stanu elektronicznej administracji samorządowej w Polsce. Opis i ocena poziomu rozwoju elektronicznej administracji na poziomie lokalnym nie ma sobie równych w Polsce i być może za granicą.

Czynniki kształtujące zmiany liczebności pospolitych ptaków Polski w latach 2000–2012 Czynniki kształtujące zmiany liczebności pospolitych ptaków Polski w latach 2000–2012
Cena: 25,00 zł
egz.

Nadrzędnym celem opracowania jest analiza trendów pospolitych ptaków krajowych nastawiona na ilościowy opis podstawowych wzorców zmienności i próbę identyfikacji czynników ekologicznych kztałtujących obserwowaną zmienność międzygatunkową.


Kontakt:

Bogucki Wydawnictwo Naukowe
ksiegarnia@bogucki.com.pl
tel. +48 61 833 65 80
ul. Górna Wilda 90
61-576 Poznań

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

test

Click Shop | Hosting home.pl