Płatności elektroniczne realizuje

 


 

Fizyczna

Sortuj wg: ▲ Nazwa produktu | Cena
Entropia odpływu rzek w Polsce Entropia odpływu rzek w Polsce
Cena: 36,00 zł
egz.

Miary stabilności i niepewności cech reżimu odpływu wzbogacają wiedzę o prawidłowościach zmienności odpływu rzek w Polsce i mogą być interesującym narzędziem badania reżimu i podstawą jego charakterystyki.

Funkcjonowanie zagłębień bezodpływowych w zróżnicowanych warunkach morfolitologicznych (dorzecze Parsęty, Pomorze Zachodnie) Funkcjonowanie zagłębień bezodpływowych w zróżnicowanych warunkach morfolitologicznych (dorzecze Parsęty, Pomorze Zachodnie)
Cena: 40,00 zł
egz.

W zlewni górnej Parsęty autor zainicjował i prowadził badania zagłębień bezodpływowych w latach hydrologicznych 1999–2001, których celem było rozpoznanie prawidłowości dotyczących funkcjonowania geosystemów analizowanych form na podstawie obiegu wody.

Kształtowanie pojęć geomorfologicznych w dwujęzycznym nauczaniu geografii fizycznej Kształtowanie pojęć geomorfologicznych w dwujęzycznym nauczaniu geografii fizycznej
Cena: 26,25 zł
egz.

Celem pracy jest analiza procesu wprowadzania i kształtowania pojęć geomorfologicznych w nauczaniu dwujęzycznym polsko-francuskim (interdyscyplinarne połączenie geomorfologii, dydaktyki geografii i lingwistyki).

Struktura i funkcjonowanie lokalnych systemów krążenia wód podziemnych na obszarze Wysoczyzny Poznańskiej Struktura i funkcjonowanie lokalnych systemów krążenia wód podziemnych na obszarze Wysoczyzny Poznańskiej
Cena: 49,00 zł
egz.

Praca jest obszernym studium naukowym i zawiera prezentację wyników autorskich badań wybranego subregionu geograficznego w aspekcie poznania struktury przestrzennej , funkcjonowania i bilansów przepływu w lokalnych systemach krążenia wód podziemnych z uwzględnieniem spektrum nowoczsnych metod badawczych oraz rozległych studiów literaturowych.

Susze hydrologiczne w Polsce i ich wpływ na gospodarowanie wodą Susze hydrologiczne w Polsce i ich wpływ na gospodarowanie wodą
Cena: 29,00 zł
egz.

Celem pracy była analiza niżówek i susz hydrologicznych na terenie Polski w kontekście charakteryzujących je wskaźników oraz ocena stopnia zagrożenia poszczególnych regionów kraju tymi groźnymi zjawiskami. Materiałem wyjściowym do analiz były dane o codziennych przepływach wody z lat 1951–2000 dla wybranych 72 przekrojów wodowskazowych. 

Środowisko peryglacjalne Wielkopolski Środowisko peryglacjalne Wielkopolski
Cena: 28,00 zł
egz.

Autorzy: Leszek Kasprzak, Marek Ewertowski, Izabela Szuman, Andrzej Kijowski, Aleksandra Tomczyk

Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań prowadzonych na pograniczu środowiska glacjalnego i peryglacjalnego. Centralnymi zagadnieniami są: (1) rozpoznanie przestrzennego występowania wieloletniej zmarzliny na obszarze środkowo-zachodniej Polski w vistulianie; (2) określenie warunków jej narastania w okresie ostatniego zlodowacenia oraz jej wpływu na procesy postępującej glacjacji; (3) rozpoznanie lokalnego i regionalnego odnawiania się zmarzliny w czasie deglacjacji i jej wpływu na kształtowanie form polodowcowych.

Wiele uwagi poświęcono także analizom teledetekcyjnym i rozpoznaniu poligonów mrozowych w oparciu o zdjęcia lotnicze, jako podstawowemu źródłu informacji na temat przestrzennego rozmieszczenia dziedziny peryglacjalnej w skali regionalnej.

Transport eoliczny na plaży morza bezpływowego: natężenie, uwarunkowania i wpływ na tworzenie wydm przednich (na przykładzie bariery łebskiej) Transport eoliczny na plaży morza bezpływowego: natężenie, uwarunkowania i wpływ na tworzenie wydm przednich (na przykładzie bariery łebskiej)
Cena: 44,00 zł
egz.

W pracy przedstawiono – na tle światowej literatury problemu – wyniki badań współczesnych procesów eolicznych. Bazują one na rezultatach eksperymentów terenowych przeprowadzonych na plażach i wydmach przednich Mierzei Łebskiej, w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego.

Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Vol. 1 Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Vol. 1
Cena: 24,00 zł
egz.

Praca zbiorowa pod redakcja: Julity Biernackiej i Jolanty Kijowskiej

Grudzień 2011

Format B5
200 stron
Miękka oprawa

Wody zabarwione w utworach miocenu środkowej Wielkopolski – występowanie, geneza, możliwość wykorzystania w przyrodolecznictwie Wody zabarwione w utworach miocenu środkowej Wielkopolski – występowanie, geneza, możliwość wykorzystania w przyrodolecznictwie
Cena: 28,00 zł
egz.

Praca poszerza specjalistyczną wiedzę i dokładność rozpoznania wód zabarwionych w środkowej Wielkopolsce na podstawie kartowania hydrogeologicznego i ukierunkowanych badań fizyko-chemicznych próbek wód pobranych z wielu studni wierconych ujmujących utwory mioceńskie. Zaproponowano trójstopniową klasyfikację wód zabarwionych w aspekcie ich przydatności w balneologii.

50-lecie Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 50-lecie Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Cena: 25,20 zł
egz.

Pod redakcją Alfreda Kanieckiego i Alicji Baczyńskiej

Opracowanie stanowi podsumowanie 50-letniej historii rozwoju hydrologii na Uniwesytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z bogatą prezentacją dorobku poznańskich hydrologów w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej.


Kontakt:

Bogucki Wydawnictwo Naukowe
ksiegarnia@bogucki.com.pl
tel. +48 61 833 65 80
ul. Górna Wilda 90
61-576 Poznań

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu

test

Click Shop | Hosting home.pl